UITWERKINGEN
2019 - 2020

Bij aanschaf van een Lawbooks samenvatting krijg je ook gratis toegang tot de bijbehorende uitwerkingen van de werkgroepopdrachten. Deze uitwerkingen worden in het weekend nadat de laatste werkgroep van het desbetreffende deel is geweest op onze website gepubliceerd. Wat maakt de uitwerkingen van Lawbooks zo bijzonder?

→ De antwoorden zijn altijd actueel en gebaseerd op de vragen van dit studiejaar.

→ Onze schrijvers hebben de gelegenheid het antwoord in de les na te kijken.

→ Meerdere schrijvers vervaardigen één antwoordmodel om fouten te voorkomen.

→ De antwoorden worden gecontroleerd door Team Lawbooks. 

→ Duidelijke en overzichtelijke layout. Elke keer weer.

→ Onze uitwerkingen zijn gratis bij aanschaf van een samenvatting.

DISCLAIMER

De antwoorden worden met de grootste zorg door onze team samengesteld.  De antwoorden zijn echter géén vervanging van je eigen antwoorden. Lawbooks adviseert je dan ook altijd naar je werkcolleges, dialoogcolleges en hoorcolleges te gaan en goed mee te doen in de les. Onze antwoorden dienen louter als naslagwerk. Lawbooks is niet verbonden aan Tilburg Law School en onze producten worden samengesteld door onze eigen schrijvers en juristen. 

UITWERKINGEN DOWNLOADEN

De uitwerkingen verschijnen in het weekend nadat de laatste werkgroep van het betreffende deel heeft plaatsgevonden. Je kunt ze hieronder downloaden zodra de download button groen kleurt. De toegangscode die door het bestand gevraagd wordt staat op blz. 2 van de samenvatting. Aanvullingen op samenvattingen en online gepubliceerde materialen verschijnen eveneens hieronder en kun je downloaden met de code uit de bijbehorende samenvatting. 

JAAR 1
SEMESTER 1

INLEIDING RECHTSWETENSCHAP 660453-B-6

DEEL A DOWNLOAD

EUROPESE RECHTSGESCHIEDENIS 620107-B-6

DEEL A & B DOWNLOAD

INLEIDING STRAF- EN STRAFPROCESRECHT 670323-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

INLEIDING PRIVAATRECHT 650444-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

EXTRA LITERATUUR DOWNLOAD

INLEIDING CONSTITUTIONEEL RECHT 660452-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

SEMESTER 2

INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT 610321-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

INLEIDING BESTUURSRECHT 660451-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

PRAKTIJKVAARDIGHEDEN PROCESRECHT 670324-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

INLEIDING INTERNATIONAAL/EU-RECHT 640325-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

INLEIDING BELASTINGRECHT 695525-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

JAAR 2
SEMESTER 1

GOEDERENRECHT 650247-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

CONTRACTENRECHT 650263-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

EXTRA LITERATUUR DOWNLOAD

STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 670083-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

SEMESTER 2

RECHTSBESCH. TEGEN DE OVERHEID 620223-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

LEGAL PHILOSOPHY A 640321-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STRAFPROCESRECHT 670084-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

INTERNATIONAL LAW 620228-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 650262-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

JAAR 3
SEMESTER 1

GRONDRECHTEN 620225-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 670083-B-6

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

SEMESTER 2

Meer informatie over het aanbod van semester 2 en de bijbehorende uitwerkingen wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 

OFFICIEEL DE SLIMSTE KEUZE.

De samenvattingen en oefenpakketten van Lawbooks zijn gewoon verkrijgbaar bij Magister JFT. Magister is de officiële juridische faculteitsvereniging verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Tilburg University.  

CREATED WITH LOVE. 
EXCLUSIVELY FOR
LAW STUDENTS.

© 2020 Studybooks B.V. | Alle rechten voorbehouden.