CREATED WITH LOVE. 
EXCLUSIVELY FOR
LAW STUDENTS.

© 2019 Studybooks B.V. | Alle rechten voorbehouden.

UITWERKINGEN
2019 - 2020

Bij aanschaf van een Lawbooks samenvatting krijg je ook gratis toegang tot de bijbehorende uitwerkingen van de werkgroepopdrachten. Deze uitwerkingen worden in het weekend nadat de laatste werkgroep van het desbetreffende deel is geweest op onze website gepubliceerd. Wat maakt de uitwerkingen van Lawbooks zo bijzonder?

→ De antwoorden zijn altijd actueel en gebaseerd op de vragen van dit studiejaar.

→ Onze schrijvers hebben de gelegenheid het antwoord in de les na te kijken.

→ Meerdere schrijvers vervaardigen één antwoordmodel om fouten te voorkomen.

→ De antwoorden worden gecontroleerd door Team Lawbooks. 

→ Duidelijke en overzichtelijke layout. Elke keer weer.

→ Onze uitwerkingen zijn gratis bij aanschaf van een samenvatting.

UITWERKINGEN DOWNLOADEN

De uitwerkingen verschijnen in het weekend nadat de laatste werkgroep van het betreffende deel heeft plaatsgevonden. Je kunt ze hieronder downloaden zodra de download button groen kleurt. De toegangscode die door het bestand gevraagd wordt staat op blz. 2 van de samenvatting. Aanvullingen op samenvattingen en online gepubliceerde materialen verschijnen eveneens hieronder en kun je downloaden met de code uit de bijbehorende samenvatting. 

JAAR 1
PERIODE 1

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

ONTBREKENDE ONDERDELEN DOWNLOAD

ARRESTEN DOWNLOAD

ALGEMENE RECHTSWETENSCHAP 1 RGPAR00310

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

RECHTSGESCHIEDENIS RGPRG00105

PERIODE 2

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

Arresten DOWNLOAD

ALGEMENE RECHTSWETENSCHAP 2 RGPAR00410

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STAATSRECHT 1 RGPST00105

PERIODE 3

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

BESTUURSRECHT 1 RGPBE00105

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

BURGERLIJK RECHT 1 RGPPR00110

PERIODE 4

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

JURIDISCHE ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN RGPAR00005

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STRAFRECHT 1 RGPSR00110

JAAR 2
PERIODE 1

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

BESTUURSRECHT: BESLUITVORMING RGBBE00010

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STRAFRECHT 2 RGBUSTRG013

PERIODE 2

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

DEEL C DOWNLOAD

EXTRA LITERATUUR DOWNLOAD

BURGERLIJK RECHT 2 RGBPR00110

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

ROMEINS RECHT RGBRG00005

PERIODE 3

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

RECHTSECONOMIE RGBEO00205

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STAATSRECHT 2 RGBST00105

PERIODE 4

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

BESTUURSRECHT 3 RGBBE00605

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

HANDELSRECHT RGBHA00010

JAAR 3
PERIODE 1

GEEN UITWERKINGEN

GEEN UITWERKINGEN

BURGERLIJK PROCESRECHT RGBPR10005

PERIODE 2

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

DEEL C DOWNLOAD

EUROPEES RECHT RGBEE00110

PERIODE 3

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

STRAFRECHT 3 RGBSR00010

PERIODE 4

DEEL A DOWNLOAD

DEEL B DOWNLOAD

INLEIDING SOCIAAL RECHT RGBHA00005