Frequently Asked Questions

Over Lawbooks

Wie heeft Lawbooks bedacht?


Het oorspronkelijke idee om vernieuwende samenvattingen te gaan schrijven kwam van Bobby Constantinescu. Samen met Enzo van Exter heeft hij het bedrijf opgezet en de samenvattingen weten te ontwikkelen tot wat ze nu zijn. Mede dankzij Nosh van der Voort, Mike Haije, Russell Coates, Roger van Dreumel, Thomas Dammingh, Rik Stehouwer, Lauri Odenkirchen en vele anderen heeft Lawbooks zich de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen.
Waarom zijn jullie met Lawbooks begonnen?


Wij zagen ruimte voor verbetering. Er was al veel aanbod op het gebied van studieondersteundend lesmateriaal, maar niet zoals wij dat voor ogen hadden. De rechtenstudie is dermate breed en groot dat er behoefte is aan één bedrijf dat zich uitsluitend richt op de vervaardiging van samenvattingen en oefenpakketten voor rechtsgeleerdheid. Hier was een gat en in dit gat zijn wij in 2013 gesprongen.
Is Lawbooks onderdeel of een product van een studievereniging?


Lawbooks is onderdeel van Studybooks B.V. Dit is een onafhankelijk bedrijf. Wel werkt Lawbooks samen met verschillende bedrijven en studieverenigingen om de studenten te voorzien van samenvattingen en oefenpakketten.
Waar is Lawbooks actief?


Lawbooks schrijft samenvattingen en oefenpakketten voor de universitaire rechtenstudie in Utrecht, Groningen, Leiden, Amsterdam, Nijmegen en Tilburg. Ook maakt Lawbooks Essentials. Dit zijn handige studieboekjes die je overal in Nederland kunt gebruiken, ongeacht de universiteit waaraan je studeert.
Wanneer is Lawbooks opgericht?


Het is lastig om precies aan te geven wanneer Lawbooks is opgericht. Het idee is ontstaan in de loop van 2012 en sinds 2013 is Lawbooks een bedrijf en handelsmerk geworden.

Samenvattingen

Hoe zien de Lawbooks samenvattingen er uit?


Dit kunnen wij natuurlijk beschrijven, maar wij laten het veel liever zien! Op onze website kun je meerdere (voorbeeld)samenvattingen downloaden.
Wat krijg je allemaal als je een samenvatting van Lawbooks koopt?


Je krijgt een samenvatting van de voorgeschreven stof, de jurisprudentie (inclusief relevante rechtsoverwegingen) en de extra artikelen. Daarnaast krijg je ook gratis digitaal toegang tot de uitwerkingen van de bijbehorende samenvattingen. Verder bevatten onze samenvattingen ook handige stappenplannen, leuke voorbeelden en handige tips voor het tentamen.
Hoeveel samenvattingen moet ik kopen voor één vak?


Normaliter bestaat een vak uit twee samenvattingen: DEEL A en DEEL B. Het eerste deel (DEEL A) bevat het eerste deel van de stof, het tweede deel (DEEL B) bevat het laatste deel van de stof. Het kan echter voorkomen dat een vak uit één deel of uit drie delen bestaat. Ook kan het zo zijn dat er een oefenpakket met oefenvragen beschikbaar is. Voorts hebben we voor sommige vakken ook Essentials. Dat is een handig studieboekje met veel informatie over één bepaald rechtsgebied.
Hoe ziet de verdeling er dan uit van zo'n samenvatting?


Dat kunnen we het beste toelichten aan de hand van een voorbeeld. Stel, een vak heeft omvang van 8 weken. Dan bevat DEEL A de stof van week 1 tot en met 4 en DEEL B de stof van week 5 tot en met 8. Dat zijn dus vier weken per deel. Deze indeling kan wijzigen als dit handig is voor eventuele deeltoetsen.
Zit de jurisprudentie er ook bij als ik een samenvatting koop?


Ja, de jurisprudentie vind je bij ons per week gesorteerd achterin de samenvatting. Je hoeft bij Lawbooks dus niet de jurisprudentie los aan te schaffen. Daarnaast vermelden wij bij elk arrest de relevante rechtsoverwegingen. Zo weet je meteen welke stukken je moet markeren voor het tentamen.
Ik zie dat naast het boek ook een paar tijdschriftartikelen verplicht zijn voorgeschreven. Zitten deze er ook bij?


Ja, de extra artikelen die naast het boek (of de boeken) worden voorgeschreven worden bij ons ook in de samenvatting opgenomen, mits deze uiteraard verplicht zijn. Aanbevolen literatuur wordt door Lawbooks meestal niet samengevat, tenzij ons team dat noodzakelijk acht.
Ik zie dat er ook aanbevolen literatuur is. Is dit verplicht?


Nee, aanbevolen literatuur is niet verplicht. Lawbooks vat aanbevolen literatuur dan ook in beginsel niet samen. Als Lawbooks de aanbevolen stof relevant acht zal het wel worden opgenomen in de samenvatting.
Hoeveel kost een samenvatting van Lawbooks?


De prijs van een Lawbooks samenvatting hangt af van de stad waarin Lawbooks actief is, de afspraken die gemaakt zijn met de lokale studievereniging, de afspraken die met de drukker worden gemaakt, de lengte van het vak en de hoeveelheid stof die samengevat moet worden. Kijk bij jouw jaarlaag voor de exacte prijs van een samenvatting.

Oefenpakketten

Wat is een oefenpakket?


Een oefenpakket is een bundeling van representatieve oefenvragen die gebasseerd zijn op oude tentamenvragen en oude werkgroepvragen en in een Lawbooks jasje gestoken zijn.
Door wie worden de oefenpakketten geschreven?


Een oefenpakket wordt gemaakt door een student die (ver) boven de stof staat en het desbetreffende vak met vlag en wimpel heeft gehaald.
Voor welke vakken zijn er oefenpakketten?


Wij hebben een oefenpakketten voor bijna alle vakken. Indien een vak vrij nieuw is of een speciaal soort vragen heeft op het tentamen, kan het voorkomen dat wij voor dat vak geen oefenpakket kunnen aanbieden.
Hoeveel kost een oefenpakket?


De prijs van een Lawbooks oefenpakket hangt af van de stad waarin Lawbooks actief is, de afspraken die gemaakt zijn met de lokale studievereniging, de afspraken die met de drukker worden gemaakt en de lengte van het vak. Kijk bij jouw jaarlaag voor de exacte prijs van onze oefenpakketten voor jouw universiteit.
Hoe ziet een oefenpakket er uit?


Oefenpakketten kun je herkennen aan de rode voorkant. Inhoudelijk verschillen de oefenpakketten enorm. De pakketten worden aangepast aan de schriftelijke tentamens van het desbetreffende vak. Zo kan het zijn dat de ene oefenpakket uitsluitend meerkeuzevragen bevat voor de eindtoets, terwijl het andere oefenpakket uitsluitend casusvragen bevat, verdeeld over twee tentamens.

Uitwerkingen

Wat zijn de uitwerkingen?


Met de uitwerkingen bedoelen wij de antwoorden op de werkgroepopdrachten.
Wanneer verschijnen de uitwerkingen op de website?


De uitwerkingen verschijnen normaliter op de website in het weekend nadat de laatste werkgroep van het bijbehorende deel heeft plaatsgevonden. Dus stel, je hebt DEEL A van de samenvatting gekocht dat gaat over week 1, 2, 3 en 4. De uitwerkingen van week 1, 2, 3 en 4 verschijnen dan in het weekend nadat de laatste werkgroep (werkgroep over week 4) heeft plaatsgevonden.
Hoe krijg ik toegang tot de uitwerkingen?


De uitwerkingen van het bijbehorende vak verschijnen op de pagina van de stad waarin jij studeert onder het kopje 'Uitwerkingen' in de navigatie. Om toegang te krijgen tot de uitwerkingen dien je wel eerst een MyLawbooks account aan te maken.
Ik heb de uitwerkingen gedownload maar er wordt mij om een code gevraagd. Waar staat die?


De code waarmee je toegang krijgt tot de uitwerkingen staat voorin de samenvatting van het bijbehorende deel. De code werkt niet bij andere uitwerkingen en is hoofdlettergevoelig.
Het tentamen vindt op maandagochtend plaats. Kunnen de uitwerkingen niet eerder online gezet worden?


Wij doen altijd ons best om de uitwerkingen er zo snel mogelijk op te zetten. Deze snelheid mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en volledigheid.
Hoe lang blijven de uitwerkingen op de site staan?


De uitwerkingen blijven nadat ze gepubliceerd zijn het gehele studiejaar op de website staan.
Zijn de uitwerkingen nagekeken?


Jazeker! Dat is ook de reden waarom wij, in tegenstelling tot andere bedrijven, de uitwerkingen van de werkgroepopdrachten pas publiceren nadat de werkgroepen zijn geweest.
Kan ik ergens de uitwerkingen van vorig jaar downloaden?


Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wij streven er altijd naar de beste kwaliteit te leveren en de uitwerkingen van de afgelopen studiejaren zijn niet altijd even representatief voor dit studiejaar. Om verwarring en teleurstelling te voorkomen stellen wij de uitwerkingen van voorgaande jaren niet beschikbaar op onze website.

Essentials

Wat kost een Essential?


Een Essential kost €14,95 exclusief verzendkosten.
Wat is een Essential?


Een Essential is een handig boekje dat een rechtsgebied uitlegt met behulp van overzichtelijke schema's en leuke voorbeelden. Je kunt het zien als een samenvatting per rechtsgebied.
Waar kan ik de Lawbooks Essentials kopen?


De Lawbooks Essentials kun je in Tilburg en Groningen kopen bij de lokale studievereniging. Je kunt ze ook online bestellen op onze website of op www.bol.com.
Door wie wordt een Lawbooks Essential geschreven?


Iedere Essential is geschreven door een afgestudeerde jurist die ervaring heeft in het desbetreffende rechtsgebied en het derhalve haarfijn kan uitleggen. Ieder boekje is samengesteld onder toezicht van het bestuur van Lawbooks.

Abonnement

Waar sluit ik een abonnement op de Lawbooks samenvattingen af?


Via onze website kun je een abonnement afsluiten op onze samenvattingen. Het abonnement varrieert per universiteit en jaarlaag. Kijk voor meer informatie over het abonnement bij jouw jaarlaag onder het kopje 'abonneren'.
Wat zijn de voordelen van een abonnement?


Met een abonnement krijg je onder meer korting op alle samenvattingen en oefenpakketten die je nodig hebt voor je studie! Het abonnement verschilt per universiteit en jaarlaag. Kijk voor alle voordelen bij jouw universiteit en jaarlaag.
Hoeveel kost een abonnement?


De kosten van het abonnement verschillen per universiteit en per jaarlaag. Kijk voor meer informatie over de kosten van een abonnement bij jouw universiteit én jaarlaag.
Moet ik meteen betalen?


Ja, het bedrag dat gevraagd wordt voor het abonnement dient vooraf betaald te worden.
Wordt mijn abonnement automatisch verlengd aan het einde van het jaar?


Nee, het abonnement stopt automatisch op 31 juli 2022. Zo kan je zorgeloos aan je zomervakantie beginnen!
Mag ik mijn abonnement overdragen aan een ander?


Nee, dat is niet mogelijk.